Zalane wyrobiska i kamieniołomy

Sztuczne zbiorniki słodkowodne